Általános tudnivalók:
Nyomasspóló (továbbiakban: webáruház), kizárólag a wwwnyomasspolo.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen keresztül történt rendelésleadással, jelen dokumentumban leírt feltételek szerint, vásárlási szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője - Palesz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) -, és a rendelés leadója (továbbiakban: Megrendelő) között.
 
Szolgáltató adatai:
Szolgáltató: Palesz Kft.
Székhely és telephely : 6500 Baja, Háromnyúl utca 39.
 Adószám: 11577906-2-03
Bankszámlaszám: Erste Bank: 11998501-06338949-10000001
 
A megrendelés lépései:
 
Megrendelő a rendelés adatait összesítő "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásával elfogadja a szerződés feltételeit. A webáruház, a Megrendelő által megadott e-mail címre egy összesítő e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait. Ez még nem a megerősítő e-mail, így Szolgáltató ezzel még nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére. Miután Szolgáltató megbizonyosodott róla, hogy a megrendelést teljesíteni tudja, elküld a Megrendelő által megadott e-mail cimre egy megerősítő e-mailt , amely tartalmazza a megrendelés adatait. Ezzel jön létre a vásárlási szerződés.
 
Egyéb:
 
A webáruházban feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.
 
A szerződéskötés nyelve: magyar.
 
A létrejövő szerződés távollévők között kötött szerződés, nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető, de a Szerződés létrejöttének ténye, ideje, a megrendelés tartalma, a Megrendelő által megadott adatok, illetve a megrendelés során keletkezett elektronikus üzenetek Szolgáltató által megőrzésre kerülhetnek.
 
Szolgáltató elérhetőségei a "Kapcsolat" vagy az "Elérhetőség" vagy más, hasonló jelentésű menüpont alatt  találhatók.
 
Szállítási feltételek:
 
A megrendelt árut Szolgáltató alap esetben postai csomagként juttatja el a Megrendelő által megadott szállítási címre. Ezért szállítási díjat számláz Megrendelő részére, melynek összege a kosár menüpontban látható. Ettől eltérő szállítási mód, vagy akár személyes átvétel választására a telefonos és/vagy az e-mail-es egyeztetés vagy ha az internetes felület erre lehetőséget biztosít, akkor a megrendelés leadása során van lehetőség.
Fizetési módok:
 
PayPal-en keresztül, illetve hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a kézbesítés a rendelés ellenértékének a Szolgáltató számlájára történő beérkezése után történik.
 
Adatvédelmi nyilatkozat:
 
Megrendelő beleegyezése: Ezt a website-ot használva Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és engedélyezi Szolgáltató számára adatainak használatát az itt leírtak alapján.
 
Alapszabályok
 
Az alábbi szabályok az összes általunk kezelt személyes adatra vonatkoznak:
 
1.) Kizárólag a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat.
2.) A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre törvény kötelez minket.
3.) A lehető legbiztonságosabban tároljuk az adatokat.
4.) Bárkinek tájékoztatást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
5.) Bárkinek töröljük a róla tárolt adatokat, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül.
6.) Direkt marketing üzeneteket (hírlevelek) kizárólag külön feliratkozás alapján küldünk, de a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges rendszerüzeneteket e nélkül is küldhetünk.
 
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
 
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény
2008. évi XLVII. törvény
2008. évi XLVIII. Törvény
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 
Felügyeleti szerv
 
Ha adatkezelésünkben jogsértést tapasztal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud panaszt tenni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Cookie-k (sütik)
 
Weboldalunk (webáruházunk) nem használ cookie-kat.
 
Webáruház működéséhez használt személyes adatok
A webáruház működéséhez kapcsolódóan az alábbi feltételekkel kezelünk személyes adatokat.
 
 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban regisztrálók és/vagy vásárlók.
 • Az adatgyűjtés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, számlák esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.
 • Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: Avasweb Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3980. Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 42.) és 3 in 1 Hosting Bt. (Székhely: 2310. Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11).
 • Érintett adatok: Név, e-mail cím, szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, a regisztráció/vásárlás időpontja, regisztrációkori/vásárláskori IP cím, vásárlás tartalma.
 • Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76384/2014.
Adattovábbítás
A webáruház működtetéséhez szükséges bizonyos személyes adatok továbbítása. Ezt az alábbi feltételekkel tesszük:
 • Lehetséges érintettek: a webáruház azon vásárlói, akik online fizetést és/vagy házhozszállítást kérnek.
 • Az adattovábbítás célja: a webáruházban leadott megrendelések teljesítése (fizetés lebonyolítása, kiszállítás elvégzése).
 • Az adatkezelés időtartama: a kiszállítás teljesítéséig vagy a fizetés elvégzéséig.
 • Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye: a házhozszállításban és a fizetés lebonyolításában közreműködő minden érintett. Név szerint: trans-o-flex HUNGARY KFT (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12).
 • Érintett adatok: név, szállítási cím, fizetendő összeg.
Hírlevél küldéshez használt személyes adatok
 
Weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírleveleinkre, melyek keretében, a feliratkozáskor megadott e-mail címre tájékoztatókat küldhetünk eseményeinkről, ajánlatainkról, akcióinkról és egyéb fontos információkról.
 
A feliratkozás önkéntes, és hiánya semmilyen korlátozással, hátránnyal nem jár.
 
A feliratkozását és ezzel együtt a hírlevél küldéssel kapcsolatos nyilvántartásból a személyes adatai törlését minden feliratkozottnak elvégezzük, ha ezt írásban kéri a fenti, Adatok részben található e-mail címünkön vagy postai címünkön keresztül, vagy a kiküldött e-mail-ekben található leiratkozó hivatkozásra történő kattintással. Ezt követően több hírlevelet nem küldünk.
 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a weboldalon hírlevélre feliratkozók.
 • Az adatgyűjtés célja: hírlevél, DM levél küldés (tájékoztatás az üzlettel kapcsolatos lehetőségekről változásokról, újdonságokról, kedvezményekről és egyéb fontos információkról.)
 • Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő törlésig (a hírlevélről történő leiratkozásig.)
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Avasweb Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3980. Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 42.) és 3 in 1 Hosting Bt. (Székhely: 2310. Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11).
 • Érintett adatok: Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, feliratkozás kori IP cím, vásárlás tartalma
 • Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76490/2014.
Megrendelő kötelessége:
 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával jelen dokumentumban foglaltakat elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a termék átadása-átvétele Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget Megrendelő megtéríti Szolgáltató számára.
 
Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban:
 
Amennyiben Megrendelő bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó Megrendelő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az ilyen eseteket, és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb...) Megrendelőnek jeleznie kell Szolgáltató felé az áru átvételétől számított 48 órán belül a(z) nyomasspolo@gmail.com e-mail címen vagy a 0630 9272934 telefonszámon.
 
Vásárlástól való elállás:
Megrendelő az áru átvételét követő 8 munkanapon vagy 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
Ez alól kivétel, ha nem üres terméket kér a Megrendelő, hanem kérésére, vagy megrendelése értelmében a szolgáltató valamilyen mintával ellátta, vagy bármilyen formában átalakítja, személyre szabja,  mert ebben az esetben  a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát (kivéve minőségi kifogás esetén). Ennek az az oka, hogy ezáltal egyedi gyártásúvá válik a termék, ami másnak ebben a formában már nem továbbértékesíthető.
 
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 
Írásban történő elállás esetén elegendő, ha Megrendelő az elállási nyilatkozatot elküldi Szolgáltatónak 8 munkanapon belül.
 
A csomagolás sérüléséből adódó, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kárai megtérítését Szolgáltató követelheti Megrendelőtől.
 
Felelősség korlátozás:
Szolgáltató nem vonható felelősségre, az általa üzemeltetett internetes áruházhoz való kapcsolódásért, semmilyen vis maior kategóriába sorolható esetért, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.